19
lip

Nowy park maszynowy

Dzięki rozbudowie linii produkcyjnej oraz unowocześnieniu parku maszynowego mogliśmy sobie pozwolić na realizację nowych kolekcji a także na poprawę sprawności, jakości oraz szybkości wykonywania zamówień. Rezultaty projektu pozwoliły rozszerzyć zakres oferty produktowej, jak i dotrzeć do nowych dotychczas nieobsługiwanych grup Klientów.